English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי בישראל מציעה הזדמנות נדירה לרכוש ידע וכלים דידקטיים מתקדמים לפיתוח כישורי חשיבה מתמטיים ולהכיר לעומק גישות חדשניות שהצלחתן הוכחה להוראת מתמטיקה לגילאי בית הספר היסודי. עמיתי התוכנית יוכשרו ישירות על ידי הפדגוגית הראשית של העמותה, הגברת תלמה גביש, יקירת העיר חיפה לחינוך, בעלת ניסיון רב שנים בהוראה באוכלוסיות שונות ובהכשרת מורים. תנאי סף להגשת מועמדות: יתקבלו מועמדים חדורי חזון חינוכי הרואים בחינוך בכלל ובחינוך המתמטי בפרט נדבך חשוב בביסוס העתיד של ילדי ישראל והמעוניינים להיות שותפים בעשייה חינוכית. ההשכלה הנדרשת: תואר ראשון אקדמי מוכר כלשהו (לאו דווקא במתמטיקה) . רצויים בעלי תארים מתקדמים יותר. עדיפות תינתן למורים השולטים בהעשרה אינסטרומנטלית מיסודו של פרופ' ראובן פוירשטיין ז"ל ולמחנכים בעלי ניסיון בעבודה חינוכית. מספר המקומות מוגבל! לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל: הגברת תלמה גביש, הפדגוגית הראשית של העמותה,talmagavish8@gmail.com הגברת דבורה לוין, מנכ"ל העמותה, levindd@013.net המעוניינים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים, למייל: 1. קורות חיים מקוצרים (כולל מקום מגורים , כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון) בהיקף של עד עמוד. 2. מכתב רקע , המתאר את ניסיונם האישי, הקשר שלהם לתחום החינוך, הסיבה שבגינה מתעניינים בתכני העמותה, תוכניותיהם העתידיות המקצועיות, בהיקף של עד שני עמודים. 3. תעודת הוראה (אם יש), גיליון ציונים של תואר ראשון / שני / שלישי (נושא המחקר). 4. תינתן עדיפות לבוגרי תואר בתחום מדעי המחשב והמתמטיקה או בכל תחום מדעי אחר. ההצעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. רק מנחים שיעמדו בקריטריונים ויעברו את ההכשרה בהצלחה ישולבו כמובילים פדגוגיים בעמותה. אין בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי מצד העמותה לשלב את כל המועמדים בתכנית ההכשרה, או להבטיח להם תפקיד כמוביל פדגוגי.

 
 
פרויקטים

תגובות: 0
צפיות: 2