English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל הינה עמותה רשומה המתבססת על תרומות מהארץ ומהעולם. תרומתכם תעזור לנו בהרחבת הפעילות ובמימון הפעילות השוטפת. אנו מאמינים שחינוך מתמטי נכון ומעמיק מתחיל בבית הספר היסודי ומספק לתלמידים כלים להבנת העולם המתמטי ולהבנת המציאות. אנו מאמינים שמקצוע המתמטיקה הינו תשתית הכרחית להמשך ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל. בעזרתכם נגיע ליותר תלמידים ובתי ספר, ונבסס הבנה מתמטית. כל התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה. לתרומה באמצעות העברה בנקאית: לטובת: העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל, מס' חשבון 10920884 סניף השופטים קרית מוצקין, סניף מס' 705 בנק לאומי לתרומה באמצעות צ'ק: אנא שלחו צ'ק לטובת: העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל (ע"ר) לכתובת: העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל צמחי היהודים 17, תל אביב, 6905421