English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד דפי עבודה תרומות
 
 

ספרי "מתמטיקה יסודית" הזכויות לתרגום נקנו באמצעות כספים שתרם דוד גרבש, וספרי ההדרכה נכתבו בהתנדבות על ידי תלמה גביש, ממקימי העמותה. חברי העמותה מאמינים, ועדויות לכך מגיעות תדיר מבתי הספר הלומדים מספרים אלה בארץ ובעולם, שספרי "מתמטיקה יסודית" בונים תשתית הבנה וחשיבה החורגות מגבולות המתמטיקה. "מתמטיקה יסודית" - עקרונות תוכנית סינגפור להוראת חשבון והנדסה בבית הספר היסודי לחץ כאן! דוגמאות מהספרים "מתמטיקה יסודית" לגיל הרך - לחץ כאן! "מתמטיקה יסודית" לבית הספר היסודי: ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' ניתן לרכוש את ספרי "מתמטיקה יסודית" באתר בוקמי (BOOKME) - למעבר לרכישה באתר בוקמי לחץ כאן מתמטיקה יסודית כיתה ד' שברים מתמטיקה יסודית כיתה ד' גיאומטריה הדרכות למורים "מתמטיקה יסודית" מדריך למורה - כיתה א' - חלק ראשון - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה א' - חלק שני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה א' - חלק שלישי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה א' - חלק רביעי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה א' - תרגילים לחיזוק המבנה העשרוני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ב' - חלק ראשון - !לחץ כאן מדריך למורה - כיתה ב' - חלק שני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ב' - חלק שלישי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ב' - חלק רביעי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ב' - חלק חמישי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ג' - חלק ראשון - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ג' - חלק שני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ג' - חלק שלישי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ג' - חלקים רביעי – חמישי - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ד' - חלק ראשון - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ד' - חלק שני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ה' - חלק ראשון - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ה' - חלק שני - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ו' - חלק ראשון - לחץ כאן! מדריך למורה - כיתה ו' - חלק שני - לחץ כאן! למעבר לרכישה באתר בוקמי לחץ כאן שאלות ותשובות נפוצות על ספרי "מתמטיקה יסודית"