English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

העמותה מאמינה כי ידע מתמטי שנבנה בגיל בית הספר היסודי ואף לפניו, מהווה בסיס חיוני להתפתחות ההבנה המתמטית של התלמידים ומהווה תשתית הכרחית להתפתחותם המדעית והטכנולוגית. חינוך מתמטי נכון ומעמיק משפיע באופן מהותי על עתידם של הלומדים, שהינם דור ההמשך של מדינת ישראל, וכפועל יוצא, על ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של המדינה. בבסיס חזון העמותה עומד הרצון ששיטת הלימוד של "מתמטיקה יסודית" תהיה נגישה לכמה שיותר תלמידים, בכדי לפתח בהם יסודות נכונים להבנת העולם המתמטי, חשיבה מתמטית, ביטחון עצמי ביכולתם, מוטיבציה ללימוד המקצוע, כישורי שפה ויכולת לפתור בעיות מילוליות. מטרות: להפגיש בין השיטה לבין המגוון הרחב ביותר של מורים ומנחים, במטרה לאמץ את השיטה כשיטת הלימוד העיקרית של המתמטיקה בבית הספר. להטמיע את השיטה ברמה היום יומית עבור המגוון הרחב ביותר של תלמידים. לחזק את מעמד השיטה בבתי הספר שבהם היא מופעלת כיום. להנהיג את שיטת הלימוד הזו בבתי ספר שבהם אינה נהוגה כיום. להגדיל את מספר המנחים מטעם העמותה. להפגיש את התלמידים בשעות אחר הצהריים עם עקרונות השיטה דרך חוגי מתמטיקה, שיעבירו את החומר בצורה חוויתית ומשחקית. לגייס פרופסורים ודוקטורים למתמטיקה צעירים התומכים בשיטה. להפוך את חומרי השיטה לדיגיטליים ולתואמים את העידן הטכנולוגי הממוחשב. ליצור תמיכה ציבורית ותמיכה כלכלית על ידי תרומות של ארגונים וגופים בארץ ובחו"ל. לקיים כנסים אזוריים למורים ולרכזי מתמטיקה בבתי הספר לצורך חשיפתם לשיטה. 12/4/2016

 
 
מי אנחנו?

תגובות: 0
צפיות: 1