English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' כיתה ד' הסבר לעמוד שיטת "מתמטיקה יסודית" עושה הבחנה בין עיגול מספרים, קירוב ואומדן. אומדן הוא הערכה משוערת; עיגול מספרים היא הטכניקה שמסייעת לנו לבצע את האומדן; קירוב הוא חיפוש הכפולות הקרובות ביותר למספר המבוקש, כדי להתקרב אליו ככל האפשר. עמוד זה עוסק בעיגול מספרים, בשילוב עם ציר המספרים ומציג בעיות מילוליות הלקוחות מחיי היומיום. הסבר לעמוד הקירוב נעשה בפעולת החילוק הארוך שבו מחפשים את הכפולות הקרובות ביותר. הילדה מסבירה את העיקרון. בספרי "מתמטיקה יסודית" הילדים מנסחים את החוקיות. המטרה היא להביא את הלומדים לניסוח חוקיות מתמטית כדי ליצור אורינות מתמטית. הסבר לעמוד הליטר הוא השלם. כדי לקבל חמישית ממנו, עלינו לחלקו לחמישה חלקים שווים. כל חלק כזה הוא חמישית הליטר . נועה שתתה חלק אחד כזה; אחיה של נועה שתה שני חלקים כאלה; יחד הם שתו שלושה חלקים כאלה, כלומר, שלוש חמישיות הליטר. הסקיצה מסבירה את היחסים בין השלם לחלקיו ומסייעת להבנת השבר. הקישור למצבים ריאליים ממחיש את משמעות השבר. העיסוק בבעיה מילולית וביחידת מידה מגבש את הידע המתמטי ומעמיק אותו. הסבר לעמוד כדי למצוא חלק מקבוצה עלינו לבצע שתי פעולות: חילוק וכפל. החילוק נותן את ערך היחידה, הכפל נותן את ערך כל היחידות המבוקשות. הסבר לעמוד לפי הגישה האוריינית של "מתמטיקה יסודית" הצגת מספר דרכים לפתרון מפתחת את החשיבה המתמטית. הדגש הוא על תהליכי החשיבה והגמשתם ולא רק על התוצר המוגמר. הסבר לעמוד זהו אחד מעמודי החזרה, שבו משתקפת הרמה הגבוהה אליה מגיעים לאחר לימוד מדורג וידידותי של זוויות, ישרים מקבילים, שטחים והיקפים. הסבר לעמוד ספרי "מתמטיקה יסודית" מפתחים כישורים מרחביים המשמשים בסיס להנדסת המרחב בעתיד. הילדים מתנסים בפעילות המסייעת להם להבין סרטוט דו-מימדי של עצם תלת-מימדי. הסבר לעמוד ביסוס הראייה המרחבית נעשה באמצעות סרטוט אלכסונים שונים של תיבה, זיהויים והצגתם על תיבה כלשהי, למשל, קופסת נעליים. הסבר לעמוד הגישה האוריינית מזמינה הבהרה של מושגים כמו: מימד, אורך, רוחב, גובה ועומק. הסבר לעמוד דוגמה לדפי תרגול רבים המצויים בספרים. לימוד נושאים הנדסיים משמעותי יותר אם התלמידים מסרטטים בעצמם את הנדרש.

 
.....
.....