English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

מתמטיקה יסודית לגיל הרך הסבר לעמוד חוברות מתמטיקה יסודית לגיל הרך מורכבות ממשימות מוגדרות המכוונות את המחנכים בפעילות היומיומית בגן. התכנים של החוברות תואמים לתכנית הליבה הממלכתית לגנים ולרוח תכנית זו. (ר' תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי, תכנית ליבה במתמטיקה, תשס"ח). בהקדמה לארבע החוברות ימצאו מחנכי הגיל הרך הנחיות כלליות לפיתוח מיומנויות בסיסיות שהילדים יזדקקו להן בעתיד. עמוד III בהקדמה מדגים הנחיות אלה. הסבר לעמוד חלקו העליון של כל עמוד משמש לסיכום, לשיחה, לניסוח מדויק של יחסים. בחלקו התחתון ימצאו המחנכים הנחיה לפעילויות שבאמצעותן נבנים המושגים. העמודים מוצגים לפני הילדים לאחר שנעשתה הפעילות המקדימה. יש לשלב בשיחות ובפעילויות מושגי יסוד כמו: שווה, שונה, גודל, צורה, כיוון. הסבר לעמוד עמוד זה מייצג פעילות של התאמה שנעשית על סמך קשר חד-חד ערכי. הסבר לעמוד שיטת מתמטיקה יסודית יוצאת מעולמו של הילד ומהסיפורים המוכרים למרבית הילדים. אם הסיפורים אינם מוכרים, יש להקריאם. דוגמה לפעילות כזו מוצגת בעמוד זה. הסבר לעמוד לאחר שהמושגים: קצר, ארוך, נמוך, גבוה, מעל ומתחת נרכשו, מזמנת ההתבוננות בעמוד זה שיחה על הסיפור שבתמונה, על הסקת מסקנות, מציאת פתרונות לבעיה והנמקה. הסבר לעמוד בראשי העמודים יש הוראות ציוריות. הילדים ממלילים את ההוראות. החוברות אינן חוברות עבודה שנועדו למילוי. עם זאת, יש מספר עמודים שמטבעם מכוונים לכתיבה בחוברת. הסבר לעמוד כתיבה נכונה של ספרות דורשת תרגול ממושך. החוברת מכינה לתרגול כזה. בחוברת עצמה "יציירו" הילדים את הספרות באמצעות אצבע. רק אחר כך יעברו לכתיבה על נייר. בעמוד זה משלבת השיטה פיתוח מיומנות מוטורית בהקניה של המשמעות הכמותית. הסבר לעמוד בשיחה על העמוד הילדים מונים פריטים. כתיבת המספרים יכולה להיעשות בתוך העמוד או על עמוד נפרד. המשימה בעמוד מחייבת מיון בעלי חיים, הבחנה בשווה, יצירת קבוצה, מניית חברי הקבוצה, קריאת ההוראה הציורית, התאמה בין הציור לספרה המתאימה לו וכתיבה נכונה של הספרות. הסבר לעמוד בעמוד זה תמצאו דרך להקניית המשמעות של האפס תוך כדי בנייה של רצף סיפורי ופיתוח המיומנות של כתיבת הספרה. הסבר לעמוד ככל שהמשימות מתקדמות חוזרים על מה שנלמד ומתקדמים בנושאים חדשים. בעמוד זה מודגמות הוראות ציוריות, שהילדים מפרשים, מתבוננים בציור ומבחינים בפרטיו. ההבחנה בין קווים ישרים ועקומים היא החידוש. בסוף הפעילות מפתחים את המיומנות המוטורית. הסבר לעמוד הילדים לומדים לאסוף נתונים מסביבתם, לזהותם ולשיימם. צביעת הצורות ההנדסיות מפתחת את המוטוריקה העדינה ומפעילה את הַקֶשר בין היד לעין. הסבר לעמוד ההתאמה בין הכמות לספרה המייצגת אותה מאפשרת חזרה וביסוס של כתיבה נכונה של ספרות. ההבחנה בין כמות, צורה, כיוון מחדדת את התובנה הכמותית. הסבר לעמוד חזרה על המושגים: יותר ופחות. העמוד מזמן שיחה על ההוראה הציורית, על כתיבה נכונה של הספרות ועל השוואת כמויות. הילדים מונים, מנסחים במילים את הנתון בעמוד ואת הנדרש מהם ועונים בעל-פה ובכתב. הסבר לעמוד העמוד מזמן שיחה על התמונה. המושגים החשובים המטופלים בו מסומנים, כמו בעמודים אחרים של החוברות, באותיות בולטות. בהשוואת כמויות נרכשים המושגים: יותר ופחות. בהשוואת אורכים נרכשים המושגים: ארוך יותר, לעומת הארוך ביותר וכו'. הסבר לעמוד הפעילות המתוארת בעמוד מתאימה לימי הקיץ, והיא עוסקת באומדן כמויות. הסבר לעמוד התאמה חד-חד ערכית בין הפריטים המצוירים לבין הספרות מעצימה את תחושת הכמות. כתיבת הספרה המתאימה מחזקת את הקשר בין המסומל (הדמויות והמשבצות) לבין הסמל המייצג אותן (הספרות). הסבר לעמוד המושג "בסך-הכל" פותח את פעולת החיבור. הקנייתו מלווה בתהליך מילולי שמכין את הילדים לפתרון בעיות מתמטיות. הסבר לעמוד ההנחיות לגננות, ולהורים, כמו כל ההנחיות המצויות בעמודים בפעילות המקדימה, מסייעות להם לדרג את הקושי ולהביא את הילדים להבנה, להצלחה ולתחושת מסוגלות. תחושת ההצלחה מובילה לתגובה: חשבון זה כיף . יחס חיובי למקצוע סולל את הדרך להצלחה בעתיד. הסבר לעמוד הילדים רואים שאפשר לכתוב את התרגיל החשבוני במאוזן או במאונך מבלי לשנות את משמעות הפעולה או את תוצאתה. הסבר לעמוד תפיסת הזמן קשה לילדים בגיל הרך, מדידתו קשה פי כמה. הקושי נפרם כאשר יוצאים מעולמו של הילד, כמתואר בפעילות המקדימה בעמוד זה. הפעילויות המקדימות מראות שאפשר באמצעות השיגרה היומיומית להקנות מושגים בקלילות, עד שהילדים מפנימים אותם. ההכנה לקראת עמוד זה ממושכת. מדי יום אנו מזכירים את השעה. הערות קבועות כמו: " ב - 10:00 נאכל ארוחה קלה" והצבעה על השעון ללא כל פעילות ממוקדת סביב השעון, יכינו את הילדים לעמוד הנוכחי. הסבר לעמוד ההנחיות למחנכים מסייעות להם להקנות את מושג העשרת תוך כדי פעילות שוטפת בגן או בבית. הקניית מושג זה ומושגים אחרים שבתכנית נעשית בדרך משחק המתאימה לילדים בגיל זה. ככל שהפעילויות המומלצות רבות יותר כן תיסלל הדרך לחשיבה המתמטית ולהנאה ממנה. הסבר לעמוד זהו העמוד האחרון בסדרה של 4 החוברות. ילדים שהשתלטו על החומר כולו ייהנו לסיים את התכנית ולהגיע לבית הספר היסודי בטוחים ביכולתם ומוכנים ללימוד מתקדם יותר. ההקפדה על הקניית המושגים המדויקים המצויים בתכנית, על שפה בהירה ותיאור המצבים השונים, בונה את החשיבה המתמטית ותורמת לפיתוח החשיבה בכלל. אנו משוכנעים שמחנכים שייעזרו בחוברות המוצגות בזה יפיקו מהן תועלת רבה