English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

מתמטיקה יסודית – פעילות העמותה בבתי ספר מאז הקמתה פועלת העמותה להטמעת ספרי מתמטיקה יסודית במערכת החינוך היסודי בארץ. ספרים אלה מצטיינים בהגיון פשוט, בעומק מתמטי ובשיטתיות. הם מקנים ללומדים את היסודות המוצקים הנדרשים לחשיבה מתמטית. ספרי מתמטיקה יסודית תורגמו לעברית מספרי לימוד מסינגפור והותאמו לתרבות הישראלית. העמותה מלווה עשרות בתי ספר בהצלחה בהטמעת גישת ההוראה של הספרים הללו. בנוסף נכתבו למורה ספרי הדרכה מפורטים שזמינים בחינם באתר העמותה. חומרי הלימוד נועדו לתמוך בהוראת מתמטיקה יסודית לפי גישת הלמידה המתווכת. דוגמאות מהספרים (כותרת ירוקה כמו באתר) ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' שאלות ותשובות נפוצות על ספרי "מתמטיקה יסודית" ניתן לרכוש את הספרים ב"סוכנות מדע להפצת ספרים", עודד – 04-8419353; 04-8491862 לרכישה אונליין, חפשו את ספרי "מתמטיקה יסודית" באתר בוקמי (BOOKME) - לרכישת הספרים מאתר בוקימי לחץ כאן פעילות תרגום סדרת ספרי "מתמטיקה יסודית" והתאמתם לישראל ולתוכנית הלימודים של משרד החינוך, לגילאי כיתות א'-ו' כתיבת חומרי לימוד משלימים וספרי הדרכה למורים. עריכת השתלמויות למורים ולגננות. הנחיית מורים בבתי ספר המלמדים לפי ספרי "מתמטיקה יסודית", לאורך כל השנה וללא עלות לבתי הספר. מפגשים וייעוץ להורים. ייעוץ למורים ולסטודנטים בנושא הוראת מתמטיקה. הישגים החלפת שיטת הלימוד שהייתה נהוגה כמעט בכל בתי הספר בארץ, שנקראה בפי העם 'שיטת הבדידים' ובפי ממציאיה 'הגישה הקונסטרוקטיביסטית'. מאבקה של העמותה בשימוש בבדידים הביא את משרד החינוך לאסור את השימוש בהם ולפתיחת מערכת החינוך בפני מערכות ספרים חדשות להוראת מתמטיקה. עצירה והחלפה, ברגע האחרון, של תוכנית לימודים לבית הספר היסודי במתמטיקה שנקראה "תוכנית 2000". לאחר מחאות מצד העמותה ודו"ח של מומחים אמריקאים שהתנגדו לה, הוקמה וועדה, שהכילה מתמטיקאים ואנשי חינוך, שהחליטה והחליפה את התוכנית בתוכנית על פי עקרונות מקובלים יותר בעולם. עלייה בהישגים במבחני המיצ"ב במתמטיקה, בקרב תלמידי בתי ספר שלמדו לאורך זמן באמצעות ספרי "מתמטיקה יסודית".

 
 
פרויקטים

תגובות: 0
צפיות: 2