English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 
המשמעויות השונות של החיסור ותרומתן לפיתוח החשיבה. מאת: תלמה גביש
לחיסור 6 משמעויות שונות. היו שנהגו להדגיש בהוראת החיסור את הגריעה, והיו שהעמידובמרכז את משמעות החיסור כהשוואה. בשתי הגישות האלה התעלמו במידה זו או אחרתמהמשמעויות האחרות.כאשר נתקלו הלומדים בבעיית חיסור בעלת משמעות שונה ממה שלמדו, הם התבלבלו: לאהיו בידיהם הכלים לנתח את הבעייה ולהבין למה לפניהם בעיית חיסור למרות היותה שונהממה שהכירו. הבהרת המשמעויות של החיסור ושיתוף הילד הלומד בהבדלה ביניהםובבניית בעיות חיסור בעלות משמעויות שונות, מונעת את הקושי מראש.המאמר מדגים דרכי הוראה, תוך התבססות על ספרי "מתמטיקה יסודית" [ שיטת סינגפור ],ומצביע על התרומה של הקניית ההבחנות האלה לפיתוח החשיבה בכלל והחשיבההמתמטית בפרט.
למאמר המלא...
תגובות: 0   צפיות: 3
סרטון - חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה

סרטון - חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם

מאמרים וכתבות

תגובות: 0
צפיות: 0